Sähköntuotanto ja kulutus Espanjassa

Espanja on edelläkävijä uusiutuvan energian käytössä, ja sen sähköntuotanto on merkittävässä murroksessa kohti kestävää tulevaisuutta. Maassa on panostettu voimakkaasti aurinko- ja tuulivoimaan, mikä on näkynyt positiivisesti energiamarkkinoilla. Espanjan aurinkovoimakapasiteetti on kasvanut huomattavasti, onhan Espanjassa aurinkoisia tunteja enemmän kuin missään muussa Euroopan maassa. Myös tuulivoimaloiden määrä on lisääntynyt. Tämä siirtymä kohti uusiutuvia energialähteitä heijastuu myös sähköntuotannon päästövähennyksiin, ja Espanja jatkaa kestävän energian ratkaisujen kehittämistä vastatakseen tulevaisuuden energiantarpeisiin.

Kuinka paljon Espanjassa kulutetaan sähköä?

Maan sähkönkulutus laski 2,3 % yhteensä 230 TWh:iin vuonna 2022, kun se puolestaan kasvoi 3,4 % edellisenä vuonna. Asukasta kohden sähkö kului noin 4900 kWh.

Vertailun vuoksi Suomessa kulutus per asukas on noin 14 300 kWh.

Riittääkö sähköä kaikille?

Vaikka Espanja periaatteessa onkin energia-omavarainen, siitä huolimatta kauppaa tehdään eri maiden kesken. Energiaa ostetaan ja myydään.

Vuoden 2021 tilastojen valossa koko maan kokonaiskulutuksen ollessa hieman yli 230 TWh, tuotannon osuus oli 254 TWh. Eli tuotantoa oli noin 24 TWh enemmän kuin kulutusta.

Espanjassa ei pitäisi olla pulaa sähköstä.

Millä tavoin sähköä tuotetaan?

Espanjassa suurin osa energiasta (25%) tuotetaan fossiilisia polttoaineita hyödyntäen ns. kombivoimalaitoksissa. Näissä kaasuturbiinivoimalaitos tai vaihtoehtoisesti polttomoottorivoimalaitos on yhdistetty höyrykattilavoimalaitokseen. Hyötysuhde sähköntuotantoon on parhaimmillaan 60%, ja mikäli sähkön lisäksi tuotetaan myös kaukolämpöä, päästään jopa yli 90% hyötysuhteeseen.

Siirryttäessä yhä enemmän uusiutuvan energian, kuten tuulivoiman käyttöön, on kombivoimaloilla tärkeä rooli varavoiman tuotannossa, tilanteissa joissa esimerkiksi tuulivoiman tai aurinkoenergian tuotanto on pienempää olosuhteista johtuen. Tämän tyyppisillä voimalaitoksilla olisi tarvetta myös Suomessa, jossa tuulivoiman merkitys sähkön hinnoitteluun on suuressa roolissa, ja vähätuulisilla pakkasjaksoilla sähkön hinta on monesti noussut erittäin korkeaksi.

Tuulivoiman osuus sähköntuotannosta oli vuonna 2022 noin 22%. Seuraavaksi tulevat ydinvoima (20%), aurinkoenergia (10%) ja vesivoima (7%).

Miten sähköntuotanto Espanjassa eroaa Suomen sähköntuotannosta?

Suomessa valtaosa energiasta, eli noin 33% tuotetaan ydinvoimalla. Viimeisin Suomeen rakennettu ydinvoimala, Olkiluoto 3, kattaa noin 14 prosenttia Suomen sähköntarpeesta. Laitosyksikön vuodessa tuottama sähkö, noin 12 TWh, riittää esimerkiksi 5,2 miljoonan kerrostaloasunnon lämmittämiseen tai 3,6 miljoonan sähköauton lataamiseen.

Fossiilisia polttoaineita kuten kivihiiltä ja maakaasua hyödyntämällä tuotetaan noin 25%. Vesivoima ja biopolttoaineet tulevat seuraavina. Tuulivoiman tuotanto on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, ja sen osuus tulee jatkossakin kasvamaan.

Miten paljon Espanjassa hyödynnetään aurinkoenergiaa?

Espanjaan on etenkin neljän viimeisen vuoden aikana asennettu runsaasti aurinkovoimaloita, ja tällä hetkellä kokonaiskapasiteettia on yhteensä 19,5 GW. Aurinkoenergian osuus kokonaistuotannosta on noin 10%.

Andasol aurinkovoimala. KUVA Wikipedia

Espanjassa on aurinkovoimalle erittäin otolliset olosuhteet. Aurinkoisten tuntien määrä maassa on Euroopan suurin.

Aurinkoenergian käyttöön on liittynyt aiempina vuosina sääntelyä, joka vahvan alun jälkeen hidasti aurinkovoiman hyödyntämistä maassa. Siitä huolimatta Espanja pitää paikkaa maailman johtavana keskitetyn aurinkosähkön tuottajana.

Nyt aurinkovoiman tulevaisuus näyttää lupaavalta, ja kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman mukaan aurinkosähkökapasiteettia tulisi maassa olla 76 GW vuoteen 2030 mennessä.

Kuinka suuri osuus Espanjan sähköstä tulee uusiutuvista energiamuodoista?

Kaiken kaikkiaan noin 47% Espanjassa käytetystä sähköstä tulee uusiutuvista energialähteistä, kuten tuulesta, auringosta ja vedestä.

Pelkästään tuulivoimatehoa oli tarjolla 28 139 MW vuonna 2021.

- Mainos -