Asuntokauppa käy vilkkaana Espanjassa 2022

Asuntokauppa jatkui vahvana Espanjassa myös helmikuussa 2022. Kauppojen kokonaismäärä jatkoi kasvuaan ja kuukauden aikana yhteensä 53,623 asuntoa vaihtoi omistajaa, mikä on suurin kuukausittainen luku sitten huhtikuun 2008.

Asuntokauppa luonnollisesti sukelsi koronan seurauksena, ja pohja nähtiin toukokuussa 2020, jolloin kauppoja tehtiin vain vajaasta 22,652 asunnosta. Notkahdus jäi kuitenkin melko lyhyeksi, ja kaupankäynti alkoikin elpymään lähes välittömästi pohjakosketuksen jälkeen.

asuntokaupat espanjassa helmikuu 2022
Asuntokaupat Espanjassa 02/2022. Lähde INE.

Andalucíassa eniten kauppoja

Selkeästi eniten kauppoja määrällisesti tehtiin Andalucian alueella, yhteensä 10,978 kpl. Seuraavina tulivat Katalonian, Valencian, ja pääkaupunki Madridin alueet, joissa kussakin kauppoja sovittiin vajaasta 8,000 asunnosta.

Andaluciassa asuntokauppojen määrällinen kehitys noudattelee pitkälti valtakunnallista linjaa. Vuoden 2021 lopulla kauppojen määrissä tultiin hieman alaspäin, mutta sen jälkeen ollaan taas menty ylöspäin.

kauppojen määrät Andaluciassa 02/2022
Asuntokaupat Andaluciassa 02/2022. Lähde INE.

Näkymät loppuvuoteen 2022

Ennustaminen on luonnollisesti vaikea laji, ja tällä hetkellä Euroopassa eletään erittäin poikkeuksellista aikaa.

Koronapandemia aiheutti runsaasti patoutunutta kysyntää, mikä varmasti normaalioloissa olisi omiaan lisäämään kaupankäyntiä merkittävästikin. Ukrainassa käytävä sota heijastuu monin eri tavoin niin kuluttajiin kuin yrityksiinkin hyvin laajalla alueella. Energia on ennätyshinnoissa, mikä osaltaan vaikuttaa ostovoimaan. Espanjan tilastokeskuksen mukaan inflaatio on kiihtynyt lähes 10 prosenttiin sähkön, polttoaineiden, elintarvikkeiden ja juomien kallistumisen siivittämänä.

Kaikki nämä luovat epävarmuustekijöitä, joiden suoraa vaikutusta kiinteistökauppaan Espanjassa on kuitenkin vaikea arvioida.

- Mainos -